ROBERT, DES DEL DISSABTE ES EL ALCALDE DE UNA NOVA CORPORACIO MUNICIPAL

Robert es va proclamar nou Alcalde de l'Alcùdia, en minoria, ja que Paco Sanz, de Compromís, no es presentà com a candidat a l'Alcadia i s'abstengueren a la votació. Robert es Alcalde en sols els seus 9 vots del Psoe i la abstenció de Compromís. Oreto Segura obtinguè els 8 vots del seu grup.

¿Paco Sanz (Compromis) presentará en el Primer Ple de l'Ajuntament una modificació pressupuestaria que afectarìa a molts temes, dels que la majoría de veïns i veïnes han dit que ja esta bè?RESULTATS DE LES ENQÜESTES:

1. A la gent li pareix MAL que Internet no siga gratuït, en un 70%.
2. En un 82% a als votants els funciona mal Internet del poble.
3. A la gent li pareix MAL el gasto que es fa en el COTIF, en un 77%.
4. La gent, majoritariament vol que S’APARQUE en el Passeig en un 68% i que siga PEATONAL els cap de setmana en un 51%.
5. La gent, els votants, no aproven a Robert com alcalde, en un 64%.
6. Un 49% creu que l’Ajuntament vol acabar amb el C.E. L’Alcudia, un 28% creu que no es Aixa i, un 22% no ho heu sap.
7. A un 60% de gent li ha paregut MAL les normes d’Agora en les Festes del Poble.
8. A un 66% SI que li han paregut bè les Festes d’enguany.
9. A la majoria de la gent 60%) li agradarian que tornaren les “cordaes”, un 11% no ho heu saben i la resta diu que no.
10. Referent a les obres en l’Alcúdia del Plan Zp, a un 51% NO li pariesen encertades, un 6% no ho heu sap i un 12% agüeren fet altres obres i, la resta esta d’acord.
11. Un 71% dels veins del poble pensen que les Berbenes del Poble derruyen d’esser més populars, un 18% que deurien d’esser com sempre, un 7% que no heu sap i un 3% diferents.
12. Un 92% pensa que deuria d’haver un Pediatra per la vesprada i un metge d’exterior per a les Uregencies.
13. A un 54% dels veïns No volem que l’Ajuntament ajude a que es fasen bous a l’Alcúdia, un 43% si que volen que ajuden i 3% no saben que dir.
14. I finalment, al gent pensa en un 46% que el PP que esta fent MOLT MALA oposició, MAL en un 20%, BONA en un 16% i MOLT BONA en un 18%.
En esta enqüesta han votat aproximadament uns 200 veïns i es podrà votar fins al 31-12-09

Volem zona mixta que es puga aparcar i peatonal el cap de setmana

¡JUSTICIA!

Per a escriure un comentari o vore els comentaris més recents en els foros d'opinió s'ha de polsar damunt "enlaces a esta entrada".

Politica General (Local, Autonomica i Estatal)

Escriure açi sobre qüestions que no estiguen en cap apartat.

Area de sanitat, Esports i Serveis Ajuntament

En aquest lloc es podrán fer escrits d'opinio sobre qüestions de Sanitat i Protecció Social

Opinió lliure a l'Alcúdia - DE MOMENT NO ENTRAR AÇI

Vos parerix bé un blog en el que la gent es puga expresar de forma normal, lliure i de forma educada?

Reclamacions - NO ENTRAR AÇI DE FORMA TEMPORAL

En este blog, es poden fer tot tipus de reclamacions

Comentaris recents

Fotos

Instal·lació WIMAX del Ajuntament

Instal·lació WIMAX del Ajuntament
Instal·lació ben feta (una antena per a tots els usuari) del WIFI local d'un edifici de protecció oficial a l'Alcúdia. Som tots iguals?????, crec que no, cadascú que opine...